[:en]Compilation of “Zarb Ava” published by Mahour: A minstrel of 12 Persian old songs[:fa]خنیاگری داوزده تصنیف قدیمی – ضرب آوا[:]

[:en]

Zarb Ava

[:fa]ضرب آوا که نت نوشته ۱۲ تصنیف قدیمی است با کوشش حمید قنبری، نوازنده تنبک گردآوری و نت نویسی شده و به همراه آلبوم با تار احسان امامی و تنبک حمید قنبری و آواز وحید تاج از سوی انتشارات ماهور به بازار کتاب عرضه شده است.
این کتاب مجموعه‌ای است آموزشی هم برای خواندن تصنیف و هم آشنایی با نحوه نواختن ریتم‌ها و در نهایت تمرین خواندن و نواختن همزمان؛ یعنی همان هنری که دیریست به دست فراموشی سپرده شده است.

در این کتاب، مجموعه ۱۲ تصنیف قدیمی به‌گونه‌ای دسته‌بندی شده که هرکدام در یکی از مقام‌های موسیقی دستگاهی قرار دارند و نحوه چیدمان کلام تصانیف به نسبت شماره ضرب اجرایی آنها تفکیک و جداسازی شده است. این بخش‌بندی به شکلی ترتیب داده شده که هنرآموز بدون درگیری با مباحث تئوریک می‌تواند به سادگی – با توجه به نمودار طراحی شده- بیشتر به سوی تمرین عملی و کاربردی هدایت شود.

این کتاب با مقدمه دست نویس و تایید شده استاد محمد رضا شجریان می باشد – تصنیف خوانی به مفهوم خواندن و نواختن همزمان ، آفرینشی است پیچیده که امروزه به لحاظ تخصصی شدن هر یک از این مهارت ها کمتر دیده ، شنیده و یا تمرین می شود . نوازنندگان سازهای کوبه ای در گذشته نه چندان دور ، کسب مهارت خواندن و نواختن همزمان را امری ضروری برای تکمیل کار موسیقیایی خویش می دانسته و بر آن مسلط بوده اند مهارتی که هنوز در کشور های همسایه دیده می شود .

آلبوم صوتی که ضمیمه ی این مجموعه شده است شامل اجرای هر دوازده تصنیف به همراهی نوازندگی تار و تمبک است که هنرآموز را با شکل اجرای صحیح تصنیف ها آشنا می کند و در ادامه ملودی تمامی تصنیف ها بدون کلام برای تمرین و بازخوانی هنرجو گنجانده شده است.

تار: احسان امامی
خواننده: وحید تاج
تمبک: حمید قنبری

 

ضرب آوا

[:]