Hamid Ghanbari

گروه موسیقی کلون زمان

کلون زمان جمعی است دوستانه برای تمرین و تداوم بخشیدن به تجربیات گذشته در زمینه ریتــــم و یافتن زاویه نگاهی متفاوت به قابلیت‌های سازهای کــوبه‌ای ایـــرانی.

آلبوم‌های «کوتاه» و «پرهای زمزمه»‌ مجموعه‌هایی است که با همکاری دوستان و هنرمندان همیشه همراه ، به انجام رسیده‌اند و اکنون کلون زمان تداوم این مسیر و رسیدن به افقی تازه را پیش رو دارد.

تلاش برای انجام تجربه‌ای نو در راه تغییـــــر «فرمول همیشگی» و «گسستن دام عادات شنیداری». قدر مسلم آنکه؛ برای رسیدن به تغییرات، قدم اول خروجی است موقت از آن‌چه مرسوم بوده، تا بتوان از منظری جدید نقاط ضعف و قوت ایده‌ها را دریافت و برای بهبود آن کوشید.

آن‌چه تاکنون در اجــــرای فرم‌های گوناگون موسیقی ایرانی متداول بوده، نقش‌آفرینی سازهای ملودیک و همراهی سازهای کوبه‌ای را شامل می‌شده، ولی در اینجا نقش اصلی برعهده‌ی سازهای کوبه‌ای است و سازهای ملودیک وظیفه‌ای متفاوت با آن‌چه تاکنون رایج بوده را خواهند داشت.

بدیهی است که این تجربیات در نخستین گام‌های خود ناگریز از تداعی قطعات ضربی متداول و فرم‌های شنیده شده هستند ولی تلاش «کلون زمان» بر این خواهد بود تا در افق‌های آینده ذهنیت اصلی خود را بیش از پیش اجرایی کند.

حمید قنبری

Menu